Hà Nội, Việt Nam
(+84) 092 9876 620
hello@openasia.vn

Chuyên mục: Tuyển dụng

Khởi tạo doanh nghiệp - Nâng tầm quốc tế

Tuyển dụng Thực tập sinh Digital Marketing

Tuyển dụng thực tập sinh tài năng Digital Marketing, được đào tạo và hướng dẫn triển khai trực tiếp

Tuyển dụng vị trí Marketing Trainee B2B

Tuyển dụng vị trí Marketing Trainee B2B, tiếp cận đối tượng Agent, Trader và các đại lý quốc tế

Tuyển dụng chuyên viên Senior Digital Marketing Executive

Tuyển dụng chuyên viên Senior Digital marketing executive, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm cho thị trường quốc tế

Tuyển dụng vị trí Content Marketing Executive

Tuyển dụng vị trí Content Marketing Executive. Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương