Hà Nội, Việt Nam
(+84) 092 9876 620
hello@openasia.vn

Tài liệu Dự đoán triển vọng Du lịch Thế Giới 2030 từ UNWTO

Khởi tạo doanh nghiệp - Nâng tầm quốc tế

Tài liệu từ UNWTO (World Tourism Organization). Tổ chức Du lịch Thế giới  là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc nắm bắt mọi vấn đề liên quan đến du lịch trên toàn thế giới

Bộ tài liệu sẽ đưa ra các thông số dự đoán triển vọng du lịch toàn cầu cho đến 2030, bao gồm các khu vực trên thế giới như châu Âu, châu Mỹ, châu Úc …

Đây là website thông tin được chia sẻ bởi Open Asia – Marketing Agency tiên phong thúc đẩy thị trường du lịch và xuất khẩu quốc tế. Để tham gia vào cộng đồng hỏi đáp, hỗ trợ thương mại quốc tế, vui lòng bấm vào đây

Để tải toàn bộ Tài liệu Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch & BDS Crystal Bay, bạn vui lòng điền thông tin vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi trực tiếp đến email của bạn.

Tải tài liệu ngay


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Nội dung không được phép copy!!