Hà Nội, Việt Nam
(+84) 092 9876 620
hello@openasia.vn

Tài liệu phân tích thị trường MICE của Tổng Cục du lịch

Khởi tạo doanh nghiệp - Nâng tầm quốc tế

Tài liệu trong chương trình Training của UNWTO lần thứ 8 năm 2014. Trong tài liệu này, chúng ta có những thông tin mô tả chung về:

  • Tổng quan thị trường MICE tại Việt Nam
  • Các điểm mạnh Việt Nam có cho thị trường MICE
  • Các điểm Việt Nam đạt được
  • Thách thức cho thị trường này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *